eT - Aneks Sprzedaż

  Ponieważ z naszego systemu korzysta spora grupa przewoźników, którzy nie mają w ogóle sieci sprzedaży w Polsce lub jest ona bardzo ograniczona firma ITSOFT podjęła decyzję o zostaniu agentem rozliczeniowym dla tych przewoźników. Zależało nam aby jak najszybciej uruchomić sprzedaż takich ofert dla Państwa dlatego poprosiliśmy o pomoc firmę Agat z Kraśnika, która zgodziła się czasowo rozliczać tą sprzedaż w naszym imieniu wśród agentów z którymi posiada podpisane umowy agencyjne.

  Od 1 października 2017 chcemy umożliwić wszystkim agentom korzystającym z naszego systemu sprzedaż biletów tych przewoźników oraz rozliczanie ich bezpośrednio z naszą firmą.

  W celu uruchomienia sprzedaży agencyjnej ofert przewoźników rozliczanych przez ITSOFT prosimy o wypełnienie formularza i wygenerowanie aneksu do umowy w formacie PDF, a następnie wydrukowanie go w dwóch egzemplarzach, podpisanie oraz opieczętowanie i wysłanie na adres:


  ITSOFT sp. z o.o. sp. k.
  ul. Wadowicka 8a
  30-415 Kraków


Aby ułatwić Państwu  procesu przygotowania aneksu pola: kolejny numer aneksu, numer umowy i data jej podpisania prosimy pozostawić niewypełnione. Po otrzymaniu od Państwa podpisanego aneksu  uzupełnimy te dane w obu egzemplarzach.


Prosimy o dokładne sprawdzenie danych na wygenerowanym aneksie, co pozwoli nam na szybsze uruchomienie Państwu sprzedaży biletów.


Dane firmy

Pełna nazwa firmy:
Nazwa zgodnie z dokumentami firmy
Adres siedziby firmy:
Ulica, nr
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do podpisania umowy:
Przepisz kod z obrazka