et - FAQ - Opłaty miesięczne
Nowe:
Dlaczego od 01.02.2014 opłaty miesięczne dla agentów są rewaloryzowane?
Waloryzację opłat stosujemy we współpracy ze wszystkimi naszymi kontrahentami. Przewoźnicy mają waloryzowane opłaty od dłuższego czasu. Jest to normalna praktyka rynkowa wynikająca z konieczności urealnienia poziomu opłat do wzrostu cen towarów i usług.

Stawki rabatów są wyliczane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku aby były zgodne z zapisami umowy czyli zrewaloryzowane dokładnie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący w 2013 r. 0,9%. Ponadto taki sposób wyliczenia rabatów zapewnia utrzymanie reguły, iż 20 sprzedanych biletów (lub równowartość polis) gwarantuje zwolnienie z ponoszenia opłat miesięcznych w przyszłym okresie rozliczeniowym.

Opłaty są rewaloryzowane na podstawie §9 pkt.12 „Regulaminu korzystania z internetowego systemu rezerwacyjnego euroTICKET On-Line” który jest integralną częścią każdej umowy z agentem.


  Inne często zadawane pytania:
 1. Czy opłaty z poprzednich miesięcy są sumowane?
  Nie. W celu odblokowania modułu Połączenia Międzynarodowe i Krajowe, wystarczy zapłacić kwotę należną za bieżący okres rozliczeniowy. Nieuiszczone opłaty z poprzednich miesięcy nie są pobierane ani windykowane.

 2. Czy korzystanie z systemu euroTICKET jest płatne?
  Korzystanie z Modułów "WWW", "Polisy" oraz "Karty" jest bezpłatne. Opłaty miesięczne pobierane są jedynie za korzystanie z Modułu "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe" umożliwiającego sprzedaż biletów autokarowych.

 3. Ile wynosi miesięczna opłata za korzystanie z Modułu "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe"?
  Opłata miesięczna jest uzależniona od ilości sprzedaży w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Przy braku sprzedaży w tym okresie naliczana jest opłata w wysokości 43,60 zł netto (53,63 zł brutto). Każdy sprzedany bilet w Module "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe" pomniejsza opłatę o 2,18 zł netto (2,68 zł brutto), a każda polisa, karta, a także bilet sprzedany przez stronę WWW o 1,09 zł netto (1,34 zł brutto). Przy poziomie sprzedaży 20 biletów w miesiącu (lub mniejszej liczbie biletów przy jednoczesnej sprzedaży odpowiedniej ilości polis ubezpieczeniowych/kart/biletów przez stronę WWW) opłata miesięczna wynosi 0 zł. Aktualna wysokość opłat znajduje się w Taryfie Opłat.

 4. Jaki działa mechanizm wyliczania opłat?
  Każdego 1-go dnia miesiąca system zlicza sprzedane
  w poprzednim miesiącu bilety, polisy oraz karty i oblicza należną opłatę – jeżeli będzie ona niezerowa to po uruchomieniu systemu pojawi się stosowny komunikat. Dodatkowo na adres mailowy agenta podany w systemie w menu "Sieć sprzedaży/Dane mojej firmy" zostanie wysłany mail o wyliczeniu opłaty. Do 10-go dnia danego miesiąca system będzie przy każdym logowaniu przypominał o konieczności uiszczenia opłaty. Po zapłaceniu opłaty i po przelogowaniu się Moduł "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe" automatycznie odblokuje się na kolejny miesiąc i komunikat zniknie.

 5. Jak jest ustalana liczba biletów, kart i polis, na podstawie których wyliczany jest rabat?
  Liczba biletów, polis i kart, na podstawie których jest wyliczany rabat, ustalana jest na podstawie wielkości sprzedaży tych usług dla wszystkich oferentów w poprzednim miesiącu kalendarzowym pomniejszonej o ich zwroty wykonane w tym samym miesiącu.

 6. Do kiedy należy uiścić opłatę miesięczną aby Moduł "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe" nie został zablokowany?
  Aby Moduł "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe" nie został zablokowany opłatę miesięczną należy uiścić w terminie zapewniającym jej zaksięgowanie na naszym koncie bankowym przed 10 dniem miesiąca. Z tego powodu prosimy o wnoszenie opłaty za pomocą płatności online w systemie euroTICKET.

 7. Co się stanie jeżeli opłata nie zostanie uiszczona?
  Jeżeli do 10-go opłata nie zostanie uiszczona, M
  oduł "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe" zostanie zablokowany. Oznacza to brak możliwości sprzedaży biletu. Aby móc wykonać rozliczenia z przewoźnikami menu "Wydruki" pozostaje dostępne. Z Modułów "Polisy" oraz "Karty" można korzystać bez ograniczeń. W celu odblokowania Modułu "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe"wystarczy wnieść w dowolnym momencie opłatę miesięczną.

 8. Czy opłaty są windykowane?
  Nie. Opłata jest dobrowolna, podobnie jak korzystanie z Modułu – jedyną konsekwencją braku wpłaty jest blokada Modułu "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe". W dowolnym momencie można dokonać zapłaty aby go odblokować.


 9. W jaki sposób można dokonać zapłaty?
  Opłatę należy uiścić poprzez kliknięcie na przycisk „Płacę” dostępny w komunikacie wyświetlającym się w programie euroTICKET zaraz po zalogowaniu się. Nastąpi wówczas przekierowanie na stronę internetową z płatnościami elektronicznymi autoryzowanymi przez Centrum Autoryzacji Płatności eCard. Płatności można dokonać korzystając z karty płatniczej bądź przelewu internetowego. Taki sposób zapłaty gwarantuje natychmiastowe zaksięgowanie wpłaty i odblokowanie Modułu "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe".

 10. Jakie karty i banki są dostępne w płatnościach online w systemie euroTICKET?
  Aktualnie odstępne są następujące karty płatnicze i banki:
  - karty: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO,
  - banki: Alior Bank, BOŚ, BPH, BZWBK, City Handlowy,
  Crédit Agricole, Deutsche Bank,  EuroBank, ING Bank Śląski, Inteligo, Invest Bank, Kredyt Bank, mBank, Meritum Bank, Bank Millenium, MultiBank, Pekao SA, PKO BP, Raiffeisen Bank, Toyota Bank.

 11. Czy płatności online są bezpieczne?
  Systemy autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w eCard S.A. gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa klientom sklepów internetowych.

  Karty. Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń transakcji - 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode), SSL 128 bitów (Secure SocketsLayer). System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nigdy nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne nigdzie nie są one przechowywane. Klient ma gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank.


  Przelewy online. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą przelewów bankowych jest zapewniane przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu, klient loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie jego bank.

 12. Czy brak karty płatniczej lub konta bankowego z możliwością przelewów on-line uniemożliwia dokonanie zapłaty?
  Nie. W drodze wyjątku przyjmujemy wpłaty bezpośrednio na nasze konto firmowe. Prosimy jednak o wykonywanie przelewu w pierwszych dniach miesiąca, tak aby pieniądze trafiły do nas nie później niż 7-go dnia miesiąca. Prosimy też  zwrócić uwagę na przelanie dokładnej kwoty wyliczonej przez system oraz podanie niezbędnych
  danych identyfikacyjnych w tytule przelewu (tj. nazwa firmy i NIP). Numer naszego konta bankowego i wymagane dane do przelewu znajdą Państwo TUTAJ.

 13. Na jaki numer konta bankowego należy przelewać opłatę miesięczną?
  Prosimy o uiszczanie opłaty miesięcznej za pomocą płatności online dostępnych bezpośrednio z systemu euroTICKET. W drodze wyjątku przyjmujemy wpłaty bezpośrednio na nasze konto firmowe. Jeżeli zwykle opłat za system dokonujecie Państwo płatnościami online prosimy o zwrócenie uwagi, iż numer konta widniejący na wykonanych wcześniej przelewach nie jest numerem konta naszej firmy lecz Centrum Autoryzacji Płatności eCard. Właściwy numer naszego konta bankowego i wymagane dane do przelewu znajdą Państwo TUTAJ.

 14. Jak przyspieszyć odblokowanie Modułu "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe", jeżeli opłata miesięczna została wniesiona zwykłym przelewem na nasze konto po 10-tym dniu miesiąca?
  Do momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie
  Moduł "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe" jest zablokowany. Aby przyspieszyć procedurę odblokowania Modułu prosimy wysłać na mail dok@euroticket.pl bądź fax 12 263 75 20 prośbę o odblokowanie modułu załączając potwierdzenie dokonania wpłaty. Proces odblokowania może jednak potrwać do dwóch dni roboczych, stąd prosimy o wykonywanie zwykłych przelewów w pierwszych dniach miesiąca.

 15. Ile wyniesie opłata w przypadku niekorzystania z Modułu "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe" przez kilka okresów rozliczeniowych? Czy opłaty są kumulowane?
  Opłata wyliczana jest na podstawie sprzedaży z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego wniesienie opłaty. Opłaty z wcześniejszych okresów rozliczeniowych nie sumują się.

 16. W jaki sposób można sprawdzić stan sprzedaży na dany dzień?
  Na stronie https://system.euroticket.pl w menu Narzędzia znajduje się opcja "Opłaty Miesięczne". Można tam sprawdzić stan bieżącej sprzedaży i opłaty wyliczonej  na jej podstawie. 

 17. Czym się różni zablokowanie Modułu od wyłączenia Modułu?
  Moduł zostaje zablokowany w momencie nieuiszczenia opłaty miesięcznej za kolejny okres rozliczeniowy. Przez 6 miesięcy możecie Państwo go odblokować wnosząc opłatę miesięczną za bieżący okres. Jeżeli nie opłacicie Państwo 6 kolejnych opłat miesięcznych to Moduł zostanie wyłączony, a jego ponowne włącznie będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty konfiguracyjnej w wysokości podanej w Taryfie Opłat. Okres 6 miesięcy, po którym Moduł jest wyłączany, liczony jest od końca okresu, w którym Moduł po raz ostatni był odblokowany.

 18. Kiedy i w jaki sposób są wysyłane faktury?
  Faktury wysyłane są w formacie PDF na
  adres mailowy podany w systemie w menu "Sieć sprzedaży/Dane mojej firmy" w terminie do 7 dni od zaksięgowania opłaty.

 19. Czy można otrzymać fakturę pocztą tradycyjną?
  Nie. Wysyłamy tylko e-faktury mailem zgodnie z Regulaminem systemu euroTICKET. Jest to możliwe dzięki rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661). Od 1 stycznia 2011 faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym bez dodatkowych wymogów w postaci bezpiecznego podpisu elektronicznego. Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ.

 20. Dlaczego dane na fakturze są błędne?
  Jeśli dane są niepoprawne prosimy je zaktualizować w systemie w menu "Sieć sprzedaży/Dane mojej firmy" a na nasz adres wysłać odpowiednią notę korygującą. Uwaga: brak aktualizacji danych w systemie spowoduje, że w następnym miesiącu dane na fakturze będą ponownie niepoprawne.

 21. Dlaczego nie otrzymuję na maila faktury lub informacji o wyliczonych opłatach?
  Przyczyną może być błędny adres mailowy przypisany do konta agenta. Prosimy zweryfikować dane firmowe podane w systemie
  w menu "Sieć sprzedaży/Dane mojej firmy". Przyczyną nieotrzymania informacji o wyliczonej opłacie może być również fakt, że na skutek  Państwa wysokiej sprzedaży opłata miesięczna wynosi 0 zł. W takim przypadku mail nie jest wysyłany.

 22. Od kiedy agenci, którzy niedawno rozpoczęli korzystanie z systemu euroTICKET, zaczynają płacić opłatę miesięczną?
  Agenci rozpoczynający korzystanie z systemu euroTICKET nie płacą za pierwszy miesiąc
  korzystania z systemu (liczony od końca miesiąca w którym podpisana została umowa).

 23. Czy korzystanie z Modułu "WWW" (sprzedaż biletów autokarowych przez stronę internetową) jest płatne?
  Za Moduł "WWW" pobierana jest tylko jednorazowa opłata konfiguracyjna. Użytkowanie jest bezpłatne (brak opłat miesięcznych). Korzystanie z Modułu "WWW" nie jest uzależnione od uiszczania opłat za Moduł "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe".

 24. Co należy zrobić w przypadku niekorzystania z Modułu "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe"?
  Jeżeli nie korzystają Państwo z Modułu "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe" i nie chcą Państwo otrzymywać informacji o płatnościach prosimy o przesłanie na adres
  dok@euroticket.pl prośby o wyłącznie Modułu "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe". Mogą także Państwo pozostawić Moduł zablokowany, i w dowolnym momencie przez 6 miesięcy od momentu jego zablokowania zacząć z niego korzystać uiszczając opłatę miesięczną za bieżący okres rozliczeniowy. Jeżeli Moduł "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe" nie będzie używany przez 6 miesięcy, zostanie on automatycznie wyłączony. Ponowne włączenie Modułu "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe" będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty konfiguracyjnej w wysokości podanej w Taryfie Opłat.

 25. Czy  mogę zrezygnować z otrzymywania maili o opłacie miesięcznej?
  Tak. Wystarczy wysłać prośbę o wyłączenie maili na adres dok@euroticket.pl.

 26. Czy opłaty są pobierane za każdego użytkownika osobno, czy też za konto agenckie?
  Opłaty są pobierane za konto niezależnie od liczby użytkowników (stanowisk komputerowych).

 27. Czy szkoły i uczelnie ponoszą opłaty?
  Nie. Dla tych podmiotów system nie nalicza opłat.

 28. Dlaczego wprowadziliśmy opłaty miesięczne za Moduł "Połączenia Międzynarodowe i Krajowe"?
  Opłaty miesięczne zostały wprowadzone w odpowiedzi na wielokrotne prośby największych przewoźników i agentów o podjęcie działań zapobiegających nadmiernemu rozdrobnieniu sieci agentów i wzmocnieniu tych, którzy aktywnie sprzedają bilety za pośrednictwem naszego systemu.

 29. Czy oddziały agenta ponoszą opłaty miesięczne?
  Nie. Oddziały agenta nie ponoszą opłat miesięcznych. Opłata w wysokości 43,60 zł netto jest naliczana łącznie za konto agenta i jego oddziały (do 5 kont). Jeżeli natomiast agent posiada więcej oddziałów to za każdy kolejny opłata jest zwiększana o 10,90 zł netto. Jednocześnie do wyliczenia przysługującego agentowi rabatu brana jest pod uwagę sprzedaż na wszystkich kontach.

 30. Dlaczego system nie został odblokowany pomimo dokonania przelewu?
  Jeżeli opłaty za system dokonujecie Państwo płatnościami online bezpośrednio w systemie za pomocą e-przelewów, to pieniądze trafiają nie na konto firmy ITSOFT lecz na konto Centrum Autoryzacyjnego eCard. To konto pełni w procesie autoryzacyjnym wyłącznie funkcję techniczną w celu poprawnego rozpoznania przez automat firmy eCard dokonania zapłaty za system i powiadomienia nas o możliwości odblokowania systemu.

  W historii przelewów na Państwa koncie bankowym widnieje więc w takim przypadku numer konta firmy eCard. Wykonując zwykły przelew prosimy o nie kopiowanie numeru konta z historii wykonanych transakcji, gdyż taka płatność nie zostanie rozpoznana jako opłata za system i pozostanie on zablokowany. W takim przypadku należy zawsze korzystać z  moduł płatności online w systemie euroTICKET lub w danych do przelewu wpisać numer naszego konta bankowego, który znajdą Państwo TUTAJ.

 31. Jak można sprawdzić datę ostatnio dokonanej opłaty miesięcznej?
  Data ostatniej opłaty miesięcznej oraz jej kwota znajduje się w lewym dolnym rogu w oknie z informacją o opłatach. Okno wywołuje się w menu Narzędzia/Opłata miesięczna w programie do sprzedaży biletów autokarowych.
  UWAGA: data wpłaty dotyczy wyłącznie wpłat online'owych (kartą kredytową lub przelewem online).

 32. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.