eT - Aneks Sprzedaż

    W celu uruchomienia sprzedaży agencyjnej ofert przewoźników rozliczanych przez ITSOFT prosimy o wypełnienie formularza i wygenerowanie aneksu do umowy w formacie PDF, a następnie wydrukowanie go w dwóch egzemplarzach, podpisanie oraz opieczętowanie i wysłanie na adres:


    ITSOFT sp. z o.o. sp. k.
    ul. Wadowicka 8a
    30-415 Kraków


Aby ułatwić Państwu  procesu przygotowania aneksu pola: kolejny numer aneksu, numer umowy i data jej podpisania prosimy pozostawić niewypełnione. Po otrzymaniu od Państwa podpisanego aneksu  uzupełnimy te dane w obu egzemplarzach.


Prosimy o dokładne sprawdzenie danych na wygenerowanym aneksie, co pozwoli nam na szybsze uruchomienie Państwu sprzedaży biletów.


Warunkiem niezbędnym do współpracy z ITSOFT w zakresie sprzedaży agencyjnej jest terminowe przekazywanie należności za sprzedane bilety na rachunek ITSOFT.Dane firmy

Pełna nazwa firmy:
Nazwa zgodnie z dokumentami firmy
Adres siedziby firmy:
Ulica, nr
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do podpisania umowy:
Przepisz kod z obrazka