Zastrzeżenia prawne

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Firma ITsoft pragnie wyrazić podziękowanie za zainteresowanie okazane naszym produktom i odwiedzenie strony internetowej www.itsoft.pl

Chcemy żeby Użytkownik odwiedzający nasz portal czuł się w pełni komfortowo i miał pełną kontrolę nad przekazywanymi danymi osobowymi. Charakter naszego serwisu wymaga jednak niekiedy poproszenia Państwa o przekazanie nam danych, takich jak nazwa i adres firmy, adres e-mail, etc. Będziemy wykorzytywać te dane w opisany poniżej sposób.

Przekazane nam dane osobiste są zbierane i przechowywane. Dzięki nim możliwa będzie realizacja konkretnych zamówień, takich jak zamówienie reinstalatora, papieru, czy też zamówienie systemu, które wiąże się z podpisaniem umowy z firmą ITsoft. W każdym przypadku kiedy przekazujecie nam Państwo informacje, staramy się śledzić ten proces, żeby zagwarantowac maksymalne bezpieczeństwo. Dane takie wykorzystujemy również jak źródło wiedzy, na temat częstotliwości odwiedzania poszczególnych miejsc na naszej stronie internetowej.

Przekazane nam i przechowywane przez nas informacje nigdy nie są przedmiotem sprzedaży.

Strona internetowa www.itsoft.pl zawiera połączenia z innymi stronami, nie należącymi do ITsoft. ITsoft nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych na tych stronach internetowych.


PRAWA AUTORSKIE

Prezentowane informacje umieszczone są na stronach internetowych www.itsoft.pl (zwanych dalej "Stronami"), których właścicielem jest ITsoft, zwana dalej ITsoft.

Informacje zawarte na Stronach oparte są na określonych przepisach prawa polskiego. Prawo to ulega jednak nieustannym nowelizacjom i z tego powodu może być interpretowane jedynie w odniesieniu do indywidualnych sytuacji i okoliczności.

W regularnych odstępach czasu aktualizujemy informacje zamieszczone na Stronach. Staramy się zachować należytą staranność przy ich weryfikowaniu pod kątem obowiązującego stanu prawnego.

Prawa autorskie do treści niniejszych Stron posiada ITsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadne materiały znajdujące się na niniejszej Stronie, w tym tekst, grafika i kod źródłowy html, nie mogą być reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, oraz wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia właściciela wyrażonego na piśmie.


ZNAKI HANDLOWE

Jeżeli nie zostanie to zaznaczone w inny sposób, znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy umieszczone na stronie www.itsoft.pl, są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do ITsoft.


WYKLUCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z uwagi na opisane wcześniej okoliczności zmian w przepisach prawnych, ITsoft wyłącza wszelką odpowiedzialność przewidzianą stosownymi przepisami prawa polskiego.

Wyłączeniem odpowiedzialności objęte są w szczególności:

  • wady techniczne, telekomunikacyjne lub elektroniczne występujące przy korzystaniu ze stron, niezależnie od tego z jakich przyczyn one nastąpią

  • skutki kopiowania ze stron ITsoft wszelkiego rodzaju plików i programów informatycznych oraz każdych innych materiałów elektronicznych

  • skutki działania wirusów, programów komputerowych lub innych sygnałów elektronicznych, które narażą użytkownika strony na jakąkolwiek szkodę

ITsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu, spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami (klęski żywiołowe, awarie z winy TP S.A., NASK, itp.).

Informacja handlowa zamieszczona na stronach ITsoft nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa polskiego.


UWAGI
Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące działania niniejszej strony, prosimy o
kontakt z ITsoft.

Copyright © 1997-2012 ITsoft