WWW - Rozliczenie

                                   
           

Poniżej znajduje się link do rozliczenia ze sprzedaży przez www. Dostępne wydruki rozliczeń to:

           


           

ROZLICZENIE MIESIĘCZNE - KWOTA DO FAKTURY - wydruk, na podstawie którego należy wystawić fakturę poszczególnym oferentom i/lub ITSOFT (rozliczenie tylko za pełny okres - od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) - konieczne jest jego załączenie do przesłanej faktury

           

SZABLON FAKTURY - jest to wydruk, który po uzupełnieniu niezbędnych danych polscy agenci mogą przesłać do oferentów i/lub ITSOFT jako fakturę; w niektórych przypadkach nie obowiązuje VAT od prowizji (np. ELABUS) i należy w takich przypadkach wystawić własny dokument

                       

ZESTAWIENIE TRANSAKCJI - wydruk statystyczny umożliwiający sprawdzenie bieżącej sprzedaży (wykonanie możliwe za dowolny okres) - ten wydruk nie może służyć do rozliczeń

           
                                   
           


           

W celu wykonania rozliczenia z oferentami  i/lub ITSOFT należy zalogować się na swoje konto za pomocą nazwy użytkownika i hasła, wybrać żądany typ wydruku, okres za jaki chcemy go wykonać i nacisnąć przycisk "Zamów". Po odczekaniu kilkunastu sekund i naciśnięciu przycisku „Odśwież” otrzymacie Państwo gotowy raport. System automatycznie podzieli sprzedane bilety wg firm, z którymi musicie Państwo się rozliczyć.

           
           

W przypadku wybrania wydruku ROZLICZENIE MIESIĘCZNE - KWOTA DO FAKTURY dane z wydruku należy przenieść do swojego systemu księgowego i za jego pomocą wystawić faktury. 

           


           

Jeżeli wykonali Państwo wydruk SZABLON FAKTURY otrzymane wydruki należy uzupełnić swoimi danymi, podpisać i wysłać na adresy oferentów widniejących na fakturze.